UAB "Projektavimo centras" - buvęs Miestų statybos projektavimo instituto (MSPI) Šiaulių skyrius, įkurtas 1953 metais. 1990 m. MSPI Šiaulių skyrius buvo perregistruotas į Valstybinę projektavimo įmonę (VPĮ) "Lietprojektas". 1992 m. VPĮ “Lietprojektas” buvo suskaidyta, atskiriant nuo jos ir suteikiant savarankišką įmonės statusą Šiaulių skyriui, įsteigta VPĮ "Šiaulių miestprojektas". Nuo 1993 m. Šiaulių miesto savivaldybėje įregistruota AB "Projektavimo centras". 1999 m. įmonė reorganizuota į UAB "Projektavimo centras".

UAB "Projektavimo centras" yra atestuota įmonė, atestato Nr. 1443, atestatas išduotas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje. Įmonėje šiuo metu dirba 20 aukštos kvalifikacijos specialistų. Atestatai pagal projektavimo darbų sritis - projektų ar jų dalių vadovai: architektai, konstruktoriai, vandentvarkos, elektros ir ryšių, šildymo-vėdinimo, aplinkos apsaugos, susisiekimo, ekonominės dalies specialistai.