UAB "Projektavimo centras", teikia šias architektūros ir projektavimo paslaugas Šiauliuose - teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo paslaugos, būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, susisiekimo (miesto gatvių), elektros energijos perdavimo linijų, pastočių, šilumos tiekimo įrenginių, magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų, ryšių, vandentvarkos statinių statybos. Naujos statybos, remonto ir rekonstravimo projektų rengimas, projektų vykdymo priežiūra objektuose. Taip pat dirbame su subrangovais, atliekame projekto vadovo funkcijas, deriname projektus su valstybinėmis institucijomis.